Privacy Beleid

4balance

Mindset, kracht, zelfvertrouwen & Leiderschap

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van 4Balance is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in ons privacy beleid welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.
4Balance respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van 4Balance. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy- en cookiebeleid te accepteren.

Naam onderneming:
4Balance

KVK:
56062176

Rechtsvorm:
Eenmanszaak

Vestigingsadres:
Janplezier 9, 2171 MJ  Sassenheim

Verzamelen van persoonsgegevens
4Balance verzamelt op verschillende manieren persoonsgegevens. Sommige gegevens worden door jou zelf aangeleverd, andere worden geautomatiseerd verzameld.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens:

Bij een bezoek aan onze website

Wanneer je onze website bezoekt, ongeacht of je uiteindelijk een bestelling plaatst, ontvangen wij via jouw webbrowser persoonsgegevens die in de door ons geplaatste cookies zijn opgenomen. Deze cookies worden gebruikt om je te herkennen bij een volgend bezoek, instellingen op te slaan en de website te verbeteren en/of aan te passen aan jouw persoonlijke voorkeuren.
Je kunt ervoor kiezen om geen van onze cookies te accepteren. Dit betekent echter mogelijk wel dat je niet meer van alle onderdelen van de website gebruik kunt maken.

Door contact op te nemen met 4Balance

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we deze berichten bewaren. Soms vragen wij naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van 4Balance of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Door interactie met ons op Social Media

Als je ons op Social Media aanschrijft, noemt of volgt worden de gegevens die op het desbetreffende platform in jouw profiel hebt opgenomen voor ons inzichtelijk. Deze gegevens gebruiken we om jou via datzelfde kanaal van productinformatie, aanbiedingen en ondersteuning te kunnen voorzien.

Welke persoonlijke gegevens en met welk doel?
Wanneer je je via de website hebt ingeschreven voor mailings van 4Balance, een contactformulier hebt ingevuld of andere aanvragen doet voor één van onze diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die jij zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

Naam en contactgegevens

We verzamelen je voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere soortgelijke contactgegevens. Dit heeft tot doel dat we je persoonlijk kunnen benaderen per brief, email, Social Media en telefoon. Je kunt hierbij denken aan het verzenden van onze nieuwsbrief/ mailings en het informeren over ontwikkelingen, diensten, programma’s, events en acties.
Bij het afnemen van diensten van 4Balance worden deze gegevens ook gebruikt voor onze administratie, daar wij ook moeten voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

IP-adres

Deze gegevens worden verwerkt om ervoor te zorgen dat alleen de rechtmatige gebruikers binnen de gebruiksvoorwaarden van onze diensten gebruik kunnen maken van onze diensten. Aangaande het bezoek van onze website wordt dit toegepast om terugkerende bezoekers te kunnen identificeren en van gepersonaliseerde content te voorzien.

Delen van persoonsgegevens met derden:
4Balance zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken: ActiveCampaign & Optimize Press. 4Balance blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
4Balance maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies om je te identificeren en daarmee de toegang tot de site voor je gemakkelijker te maken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Cookies stellen de website in staat om de klant te herkennen en informatie te verzamelen waarmee de diensten van 4Balance verder kunnen worden verbeterd en aangepast aan de wensen van de klanten. Hierin kun je onderscheid maken in:

Functionele informatie

Dit zorgt ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Op die manier kun je bijvoorbeeld ingelogd blijven in de ledenomgeving. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Analytische informatie

Denk hierbij aan waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken, andere bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed als mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt en je bent hierdoor niet persoonlijk te herleiden. Deze informatie wordt dan ook niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bewaartermijn
4Balance bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met sandra@4balance.info.

Inzage, wijziging of verwijdering van gegevens
De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens.
Je mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van jouw gegevens.
Je kunt uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van je hebben en wat wij daarmee doen.
Je kunt bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van de persoonsgegevens die wij van jou hebben.
Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken.
Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sandra@4balance.info.

Onze zorg voor privacy zal altijd blijven, maar de inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging gewijzigd worden. Daarom raden we je aan om deze pagina regelmatig te raadplegen zodat je onze website en diensten gebruikt onder aanvaarding van het meest actuele privacy beleid.

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen hebt over dit privacy beleid, kun je contact met ons opnemen.

Waarom we gegevens nodig hebben:
Wij verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

Om u een zakelijk voorstel te doen. Dat kan zijn in de vorm van een correspondentie, het sturen van een offerte of factuur, mits daar nadrukkelijk toestemming om is gevraagd.
Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten, voorwaarden en producten.

Geldigheidsduur van de data opslag:
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de zakelijke doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens verzamelen.

Delen van dataopslag:
Wij verstrekken ten nimmer uw gegevens aan derden, tenzij daar nadrukkelijk toestemming om is gevraagd.

Inzage in data opslag:
Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of op aanvraag te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via ons contactformulier of mailadres. Wij zullen u zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van data opslag:
Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier of mailadres.

Reageren:
Als u wenst te reageren op onze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen.